ภาพน่ารัก

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิธีการลดโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน(Global Warming)กับสุขภาพและวิธีแก้ไขภาวะโลกร้อน
ปัจจุบันได้มีการรณรงค์เรื่องวิธีแก้ไขภาวะโลกร้อนกันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะได้ยินเรื่อง “การแก้ไขโลกร้อน” โดยขอความร่วมมือจากทุก ๆ คนให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนให้ทุก ๆ คนเกิดความตระหนักเพราะปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาระดับโลกเลยก็ว่าได้ ถ้าไม่หาวิธีแก้ไขภาวะโลกร้อนและช่วยกันลงมือปฏิบัติทันที ก็อาจจะสายเกินแก้เมื่อภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้นจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของทุก ๆ คน

ภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนเราก็คือ การที่เกิดความเปลี่ยนแปลงกับระบบนิเวศน์ซึ่งจะส่งผลถึงสภาพดินฟ้าอากาศ อุณหภูมิและความชื้น อากาศร้อนก็ร้อนมาก หนาวก็หนาวจัด การแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่าง ๆ ก็เกิดตามมาและส่งผลกระทบกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่า ยังไม่มีวิธีแก้ไขโลกร้อน จะมีก็แต่เพียงวิธีที่ช่วยชะลอให้ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นช้าลงหน่อยหรือให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะสาเหตุของภาวะโลกร้อนเกิดจากการที่มนุษย์เราจำเป็นต้องเผาผลาญเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลเช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน เพื่อผลิตพลังงาน ซึ่งพลังงานยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อโลกของเรา ดังนั้นการแก้ไขโลกร้อนที่ดีที่สุดในตอนนี้คือ การช่วยกันลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไป สามารถช่วยกันลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศซึ่งเป็นการแก้ไขโลกร้อนได้โดยการลดปริมาณการใช้น้ำมัน(รถยนต์) เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น โดยเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นถ้าไม่ใช้ก็ให้ปิดทันทีอย่าเปิดทิ้งไว้เพราะสิ่งเหล่านี้ใช้พลังงานที่กระบวนการผลิตก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หากช่วยกันลดปริมาณการใช้ลงได้คนละนิดคนละหน่อยก็ถือว่าเป็นวิธีช่วยชะลอให้ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นช้าลง

ส่วนวิธีแก้ไขภาวะโลกร้อนอย่างได้ผล มีแนวทางคือต้องหยุดการใช้พลังงานความร้อนจากน้ำมันและพลังงานทุกชนิดที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจึงจะเป็นการแก้ไขโลกร้อนอย่างได้ผล แต่ต้องมีพลังงานในรูปแบบอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนมาทดแทน ซึ่งขณะนี้ประเทศต่าง ๆ กำลังหาทางศึกษาและทำการวิจัยเพื่อหาพลังงานในรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ ดังนั้นในระหว่างนี้ทุกคนจึงต้องร่วมมือกันช่วยกันแก้ไขภาวะโลกร้อนโดยวิธีช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศให้น้อยที่สุด อุณหภูมิของโลกจะได้สูงขึ้นอย่างช้า ๆ จนกว่าจะทำการศึกษาวิจัยหาพลังงานทดแทนนั้นได้ ถึงตอนนั้นก็ได้แต่หวังเพียงว่า คงยังไม่สายเกินไปสำหรับการแก้ไขภาวะโลกร้อน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น